Styrelsens sammansättning

Styrelsemedlemmar
Anna Öhman
 
40 år
 
Annelie Haglund
 
51 år
 
Camilla Ersson
 
35 år
 
Gun Rohlertz
 
74 år
 
Sara Olsson
 
45 år
 
Veronica Harlin
 
45 år
 

 
 

klart.se