Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Välkommen på Årsmöte Njurunda IK 2020-02-26
2020-02-12 08:14Den 26 februari kl. 18:30 är du som medlem Välkommen till föreningens årsmöte på Folkets Hus i Kvissleby.

Dagordning Njurunda IK


 
§ 1 Årsmötets öppnande


§ 2 Fråga om kallelse behörigen skett


§ 3 Fastställande av röstlängd för mötet


§ 4 Fastställande av dagordning

§ 5 Val av ordförande och sekreterare för mötet


§ 6 Val av justerare tillika rösträknare

§ 7 Verksamhetsberättelser och räkenskaper


§ 8 Revisionsberättelse


§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen


§ 10 Fastställande av medlemsavgifter

§ 11 Valfrågor
          a) Val av föreningsordförande för en tid av 1 år
          b) Val av styrelseledamöter för en tid av 2 år
          c) Val av styrelseledamöter för en tid av 1 år
          d) Val av revisor för en tid av 1 år
          e) Val av valberedning


§ 12 Behandling av förslag och motioner


Stadgeändring: Arbetet för föreningen med fakturering av familjeavgiften är mycket tidsödande och risk för felaktig hantering finns. Årsmötet föreslås därför att ta bort familjemedlemsavgiften om 400 kr. Medlemsavgift för enskild spelare är 250.

§ 13 Årsmötet avslutning


Nyhetsarkiv
2020-05-14 20:07
Tips! Appen Min Fotboll!2020-03-27 21:15
Diplomerad förening2019-10-31 13:09
STORT TACK! 2019-05-11 19:20
Lagfoto 16/5 på Kullen2019-05-08 21:30
KICKOFF på Kullen2019-05-05 18:01
Styrelseuppdrag i Nik2019-04-21 21:18
NIK dress på Lindbloms2019-03-26 09:50
Lotter! 2019-03-24 15:12
ÅRSMÖTE 2019-03-24 14:57
Restaurangchansen 2018-08-15 01:47
Hillclimb2018-07-13 19:27
Våra roller!2018-05-15 06:12
Adidasdressar2018-01-31 19:01
NYA SPELFORMER2017-10-05 13:15
STÄNGNING AV KULLEN2017-09-12 19:24
Restaurangchansen2016-10-18 19:53
SWISH 2016-04-28 10:57
TACK ALLA...2015-11-17 08:19
VINST I DM-FINALEN!!!2015-08-27 20:17
 
 

klart.se