Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Välkommen!

Välkommen till Njurunda IK! 
Vi är en anrik förening med lång historia. Idag är klubben en förening för flick- och damfotboll i Njurundaområdet.
I Njurunda IK satsar vi på stor bredd i verksamheten. Vi har lag från knatteålder till A-lag. Klubben växer hela tiden och välkomnar alltid nya medlemmar.

Vill du bli medlem i vår förening? Klicka då här!
Kallelse till extra årsmöte för fyllnadsval
2020-08-31 21:50

Härmed kallas du som medlem i Njurunda IK, NIK till extra årsmöte för fyllnadsval av styrelseledamöter och suppleant till styrelsen. Mötet äger rum 21 september kl 18.30 på Gumsekullen.


Nomineringarna gäller representanter för lagen: Dam/F04, F09/10 och F12/13.


Dagordning 

§ 1 mötets öppnande
§ 2 fastställande av dagordning
§ 3 fråga om kallelse skett i behörig ordning
§ 4 val av mötesordförande, sekreterare och protokolljusterare
§ 5 fyllnadsval av styrelseledamöter och suppleant
§ 6 mötet avslutas

Väl mött!
Njurunda IKs Styrelse

Publik på matcher - uppdaterade riktlinjer
2020-08-11 23:00

Svenska fotbollsförbundet och Medelpads FF har kommit med uppdaterade riktlinjer gällande publik vid matcher. Det betyder att man kan välkomna upp till 50 åskådare/publik och ha försäljning vid match om särskilda regler följs och som förmedlas till motståndare och samtliga i publiken på plats. NIK har tagit fram en sammanställning av dessa nedan. Riktlinjerna kommer också att sättas upp på området.


Riktlinjer gällande publik vid match:

  • åskådarantalet aldrig överstiger 50 personer

  • åskådare som inte tillhör samma familj/sällskap kan sitta eller stå med minst 1,5 meters avstånd

  • trängsel inte uppstår, och avstånd kan hållas vid inpassage samt under match och efter match

  • åskådarna har tillgång till handtvätt eller handsprit

  • hålla en god hygien på idrottsanläggningen, inklusive att så ofta som möjligt torka av ytor och material som många rör med händerna

  • samtliga åskådare på lämpligt sätt informeras om gällande ordningsregler före eller senast vid ankomst till matchen

  • utse ansvariga matchvärdar att tillse att åskådarna följer gällande ordningsregler

  • markerat kösystem via ex konor för att säkerställa avstånd vid försäljning

  • vid försäljning sker försäljning via servering på engångsartiklar av ansvariga från laget som använder handskar. Ingen självservering

  • all betalning sker via Swish

Observera att de justerade riktlinjerna inte innebär någon skyldighet att för arrangerande förening att tillåta publik, utan varje lag måste själv avgöra om man vill och på ett ansvarsfullt sätt kan bjuda in publik samt ordna med försäljning av fika.


Vi säljer restaurangchansen även i år
2020-07-02 12:52
Finns både som häfte och i app.
Nu är det snart dags för årets försäljning av RC. Precis som tidigare så innebär det att varje spelare säljer minst 2 RC. Vi är stolta att vi, trots renoveringar och investeringar, kan hålla nere antalet minimiförsäljning per spelare även i år. 

En idé är att redan nu ta upp beställningar inför höstens leverans. 

Ha en fortsatt fin sommar. 


//NIK-styrelse 
En handlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling
2020-06-03 14:14
Idrott handlar om glädje och gemenskap. Både barn, ungdomar och föräldrar ska kunna lita på vår förening och veta att idrotten är trygg att delta i. Ingen ska känna sig mobbad eller utanför.


I vår förening har vi nyligen tagit fram en handlingsplan mot mobbning, kränkningar och diskriminering. I den står det vilka rutiner vi har för att förebygga, upptäcka och hantera diskriminering och kränkningar. T.ex. har vi tagit fram en åtgärdstrappa som handlar om hur vi i föreningen ska hantera och agera om en ledare, föräldrar eller barn har ett beteende som bidrar till mobbning, kränkningar eller diskriminering.

Vi kommer att på olika sätt informera om vårt arbete till både föräldrar ledare, barn och ungdomar. Det här berör oss alla!

Som grund för det här arbetet ligger FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, och ”idrotten vill” (idrottsrörelsens idéprogram). Som stöd i vårt arbete har SISU Idrottsutbildarna, Rädda Barnen och Sundsvall kommun funnits.

Du hittar vår handlingsplan under dokument här på hemsidan. Du som tränare, lagledare och förälder ta dig tid att läsa igenom vår handlingsplan så vi alla kan känna oss trygga hur vi ska agera.

//Styrelsen
2020-05-14 20:07
 
Nyheter från våra lag
Fotbollsskolan, 09/09 22:26 
Fotbollsskolan, 14/05 20:09 
Fotbollsskolan, 04/05 19:01 
Flickor 09/10, 08/01 19:37 
Flickor -11, 26/08 09:52 
Flickor 02-03, 31/08 15:49 
Flickor -11, 28/08 08:36 
Flickor 05, 23/04 22:19 
 
 

klart.se